Skip to content

Umenie a zábava s deťmi

Tvorivá dielnička s malkáčmi aj veľkáčmi cez víkend na Duchonke:)
// artistic mood with kids and grown up too in Duchonka this weekend. #art and #fun

9.9.-10.9.2018