Lucia Grejtáková

Ako multimediálna výtvarníčka vo svojej tvorbe využívam široké spektrum médií, analyzujem ich
možnosti, skúmam ich symbiózu a syntézu. Uprednostňujem a kombinujem perokresbu,
kresbu drôtom, fotografiu, ale aj video a maliarske techniky.
Inšpirácie nachádzam predovšetkým v súčasnom svete. V hĺbke ľudského vnútra, v človeku, v prostredí
a v jeho neraz zložitej situácii – individuálnej, subjektívnej, či spoločenskej. Častým motívom mojich
kompozícií sa preto celkom logicky stáva figúra a ľudská tvár.
Na druhej strane – s rovnako humanistickým odkazom – pracujem s nefigurálnym,
konštruktívnym,
geometricky abstrahujúcim motívom charakteru mestského civilizmu.

obrazok

Design by LG, web Dana Šuníková, lightbox lokeshdhakar.com