Lucia is a young artist focusing on watercolour illustration and pendrawing.

She studied graphic design in Kosice, Slovakia and art techniques (photography, animation, drawing, painting) in Radom, Poland. After practicing with various art expressions, styles, and materials, she now is working with watercolors and using their characteristic transparency combined with gentle pen lines to create her works.

She paints motives for adults and children as she is herself a mother. Lucia collaborates with writers and publishers to format her illustrations for book application.

Feel free to contact with us:
+421 907 332 362
grejtakova@yahoo.com

Cookies a ochrana osobných údajov

Cookies

 

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto internetovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny internetových stránok.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý internetová stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si internetová stránka na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve stránky alebo prehliadaní jej jednotlivých podstránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na sledovanie návštevnosti stránky prostredníctvom nástroja Google Analytics a na ochranu pred hackerskými útokmi.
 
Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.
 
Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.
 

Ochrana osobných údajov

 
Ochrana vašich osobných údajov sa riadi podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Kto sme?
Ilustrátorka Lucia Grejtáková, DIČ: 1077760948, fakturačná a doručovacia adresa: Mraziarenská 11, 821 08, Bratislava, e-mail: grejtakova@yahoo.com, telefón: +421 907 332 362.
Na účely Zákona o ochrane osobných údajov som prevádzkovateľom, ktorý stanovil účel a prostriedky spracovania vašich osobných údajov.
 
Aké osobné údaje o vás zbierame?
Zbierame o vás štatistické údaje ako je krajina, z ktorej ste nás navštívili, typ zariadenia, na ktorom nás sledujete, dĺžka vašej návštevy a podstránky, ktoré ste sledovali. Taktiež zbierame údaje aj o IP adresách, ktoré si prezerali našu stránku.
 
Na aké účely využívame vaše osobné údaje?
Využívame ich na sledovanie návštevnosti našej stránky prostredníctvom nástroja Google Analytics a na ochranu pred hackerskými útokmi.
 
Ako sme sa dostali k vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje využívame prostredníctvom cookies. Spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na účel našich oprávnených záujmov, podľa paragrafu 13, odsek 1, písmeno f) Zákona č. 18/2018 Z. z., ktorým je zaistenie bezpečnosti a sledovanie návštevnosti internetovej stránky.
 
Ako uchovávame vaše osobné údaje?
Tieto osobné údaje sa uchovávajú v pseudonymizovanej forme, nie je možné priradiť ich ku konkrétnej osobe.
 
Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje?
Doba ich uchovávania závisí od bezpečnostného a štatistického programu, ktorý tieto osobné údaje používa, najviac však, kým ich budeme potrebovať na zabezpečenie bezpečnosti a na sledovanie návštevnosti našej internetovej stránky.
 

Máte nasledujúce práva:

 
Právo na prístup k osobným údajom
Pokiaľ o to požiadate, poskytneme vám prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame.
 
Právo na opravu osobných údajov
Na základe vášho podnetu zaistíme opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov.
 
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak by ste napríklad namietali spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona č. 18/2018 Z. z.
 
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Môžete kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ktorá bude prerokovaná zodpovedajúcim spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu vašich záujmov.
 
Právo na výmaz osobných údajov
Máte právo na výmaz svojich osobných údajov, ak už vaše osobné údaje nebudeme potrebovať na účel ochrany alebo sledovania návštevnosti našej internetovej stránky.
 
Právo podať návrh na začatie konania
Ak si myslíte, že ste dotknutý/á na svojich právach ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.