Bienále voľného výtvarného umenia, Dom umenia, Bratislava, 2012/9
02_BVVU 2012.jpg

Design by LG, web Dana Šuníková, lightbox lokeshdhakar.com