Skip to content

Ako vznikala kniha kedysi a ako teraz, kto je ilustrátor..?

Začiatkom februára sme sa spolu s deťmi stretli v priestoroch trnavskej komunitnej školy Slnečnica, aby sme si povedali niečo o tom, ako vznikala kniha kedysi a ako je tomu teraz. A keďže ilustrujem knižočky, priniesla som si so sebou aj knižné ilustrácie, nad ktorými bolo počuť... ‣‣‣


Píšťalkou ma zavolaj - nový príbeh na obzore

Snáď neexistuje kút sveta, kde by nepoznali knihu Malý princ. Tá reč, spôsob, akým sa čitateľovi prihovára a akými krajinami ho vedie, je pre mňa jedinečná. Podobne tak príbeh v knihe Malý strom. Čítať riadky knihy, ktorá sa prihovára priamo srdcu, je nesmierne... ‣‣‣


Reading from the book and interactive discussion with pre-schoolers

Čítanie z knihy Nezábudka a Divozel, v rámci ktorého sa deti učia niečo o tom, prečo recyklujeme, čo sa deje s odpadom, dozvedia sa, ako aj oni môžu pomôcť, zapojiť sa do rôznych projektov, niečo si vyrobiť. Zároveň sme si s deťmi povedali, kto je to ilustrátor a ako sa... ‣‣‣


Color and play

The long winter evenings are almost here, so I was thinking of creating something to have a fun. I'm sure you remember the game of memory, or you're going to meet this great and simple game sometimes. Well, this time, I have created Coloring book with Memory game. Just cut individual squares -... ‣‣‣


Exhibition of illustrations, Ivancice, Czech Republic

In the beginning of September me and Martina met and install exhibition of illustrations. Pavlač Gallery you can visit in Ivancice near Brno. Artworks are for sale and you can find there also colouring book, or magnets and other craft from illustrator Lucia. ‣‣‣


Art and fun with kids

Tvorivá dielnička s malkáčmi aj veľkáčmi cez víkend na Duchonke:) // artistic mood with kids and grown up too in Duchonka this weekend. #art and #fun 9.9.-10.9.2018 ‣‣‣


Exhibition, SPP Gallery, Bratislava

Collective exhibition with Štefan Bobota in SPP Gallery, Bratislava, 2013. ‣‣‣